Agencja Ubezpieczniowa

Adam Sobera

Działa na rynku usług ubezpieczeniowych od 1992r.
Współpracujemy z firmami ubezpieczeniowymi będącymi liderami na rynku ubezpieczeń, a mianowicie:Naszej Agencji zaufało już ponad 1000 klientów. Kompleksowo obsługujemy osoby fizyczne jak i podmioty gospodarcze.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i wybieramy najkorzystniejsze rozwiązania w kwestii ubezpieczeń.
Pamiętamy o terminach kończących się polis ubezpieczeniowych , przypominamy o tym naszym klientom,
a jeżeli istnieje taka potrzeba - dostarczamy polisy do klienta.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług i ubezpieczenia swojego mienia!

Oferta dla klienta indywidualnego

Proponujemy pełny zakres usług ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych oraz życiowych,
a w szczególności:

• OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, AUTO-CASCO, NNW kierowcy i pasażerów, ASSISTANCE;
• mieszkań, domów (od ognia i innych zdarzeń losowych , kradzieży , OC w życiu prywatnym itp.);
• domów w budowie;
• domków letniskowych;
• następstw nieszczęśliwych wypadków w życiu prywatnym;
• kosztów leczenia podczas podróży za granicę;
• odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym;
• inne rodzaje ubezpieczeń w zależności od potrzeb klienta.
Oferta dla Firm

Proponujemy pełną obsługę ubezpieczeniową podmiotom gospodarczym, a w szczególności ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji, ognia i innych zdarzeń losowych:

• majątku firm - budynków, wyposażenia, środków obrotowych, nakładów inwestycyjnych, szyb;
• samochodów (OC, AC, NNW);
• sprzętu budowlanego - dźwigów, ładowarek, koparek, wózków widłowych itp.;
• sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
• gotówki i innych wartości pieniężnych ;
• odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności w tym m.in. OC pracodawcy, OC za produkt, OC najemcy;
• odpowiedzialności cywilnej zawodowej;
• gwarancji finansowych, a w szczególności gwarancje zapłaty wadium (gwarancje przetargowe), należytego wykonania, gwarancje usunięcia usterek;
• ubezpieczenia ładunków w transporcie – cargo;
• inne rodzaje ubezpieczeń zgodnie z zapotrzebowaniem;
• grupowe ubezpieczenia pracowników na życie, od nieszczęśliwych wypadków
• grupy pracowników (min. 1 osoba) lub właścicieli firm (min. 1 osoba). samochodów (OC, AC, NNW);

Agencja Ubezpieczeniowa

Adam Sobera

ul. Głuszyna 206
61-332 Poznań

tel/fax: 61 8788 535
mobile: 601 874 805

biuro@sobera.com.pl